ČSN EN ISO 6887-6 (560102)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě

ČSN EN ISO 6887-6 Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 6887 specifikuje pokyny pro úpravu vzorků odebraných ve všech stádiích od chovu po jatky a pro přípravu jejich suspenze pro mikrobiologické zkoušení, pokud vzorky vyžadují úpravu odlišnou od obecných postupů popsaných v ISO 6887-1. Norma ISO 6887-1 definuje všeobecné pokyny pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení.
Tato část ISO 6887 neplatí pro úpravu vzorků pro zkušební metody stanovení počtu nebo průkazu mikroorganismů, kde jsou podrobnosti o úpravě vzorků specifikovány v relevantních mezinárodních normách.
Tato část ISO 6887 je použitelná pro různé vzorky odebrané z líhně, z chovu, z vozidla nebo od zvířat během přepravy, nebo ze zvířat či jejich těl na jatkách, pro indikaci mikrobiologického stavu zvířat ve vztahu k původcům zoonóz. Tato část ISO 6887 neplatí pro vzorky odebrané pro posouzení hygieny masa. Na ty se vztahuje ISO 6887-2.
Tato část ISO 6887 se netýká vzorků odebraných z vodního prostředí (mořského nebo sladkovodního) ve stádiu prvovýroby. Na ty se vztahuje ISO 6887-3.

Označení ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Katalogové číslo 94122
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963941226
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění

ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky

ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků