ČSN 56 0161-4 (560161)

Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato čtvrtá část normy specifikuje stanovení popela v tekutých druzích cukru konduktometrickou metodou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 5 - Chemikálie a činidla, kapitolu 6 - Odběr vzorků, kapitolu 7 - Příprava ke zkoušce, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků, kapitolu 10 - Opakovatelnost a reprodukovatelnost, a kapitolu 11 - Protokol o zkoušce. Podstata metody a postup při provádění normalizované zkoušky je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0161-4 byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN 56 0161-4 (560161)
Katalogové číslo 20139
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963201399
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0161-2 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560161-4
  • ČSN 56 01 61-4
foo