ČSN EN ISO 16654 (560118)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157

ČSN EN ISO 16654 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO16654:2001. Evropská norma EN ISO16654:2001 má status české technické normy. Norma specifikuje horizontální metodu průkazu Escherichia coli O157. Se zohledněním omezení, která jsou diskutována v úvodu, platí tato mezinárodní norma pro výrobky určené k lidské spotřebě nebo ke krmení zvířat. Za pozornost stojí v úvodu toto VAROVÁNÍ: Escherichia coli O157 může působit závažná život ohrožující onemocnění, a to při nízké infekční dávce. Byly popsány infekce získané při práci v laboratoři. Z hlediska ochrany zdraví laboratorních pracovníků je nezbytné, aby veškeré dílčí zkoušky, z nichž tato metoda sestává, prováděli pouze zkušení pracovníci používající správnou laboratorní praxi a aby pokud možno pracovali ve vhodném bezpečnostním zařízení. Musí být dodržovány příslušné národní předpisy platné pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s tímto organismem. Likvidaci veškerých infekčních materiálů musí být věnována patřičná péče. Kromě toho je ještě v čl.9.3.2 toto VAROVÁNÍ: Je třeba používat aseptické techniky, aby se zabránilo vnější kontaminaci a tvorbě kontaminovaných aerosolů. Celý pracovní postup je nutné provádět v bezpečnostním boxu, pokud je k dispozici. Je třeba pracovat v ochranných rukavicích. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Kultivační půdy, reagencia, antiséra, kapitolu 6 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 7 - Vzorkování, kapitolu 8 - Úprava analytického vzorku, kapitolu 9 - Postup zkoušky, kapitolu 10 - Zabezpečování jakosti, kapitolu 11 - Vyjádření výsledků a kapitolu 12 - Protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A a Bibliografii. Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy.

Označení ČSN EN ISO 16654 (560118)
Katalogové číslo 64090
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2002
Datum účinnosti 1. 3. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963640907
Změny a opravy A1 11.17t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)