ČSN EN ISO 21567 (560134)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella

ČSN EN ISO 21567 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato česká norma zavádí recentní metodu průkazu bakterií rodu Shigella nejen v potravinách (a krmivech), ale platí rovněž pro vzorky z prostředí potravinářských výroben a prostor, kde se manipuluje s potravinami. Striktní dodržení podmínek zkoušení specifikovaných touto českou normou je podmínkou kompatibility výsledků zjištěných analytiky různých evropských zemí s výsledky českých laboratoří provádějících mikrobiologické zkoušení potravin, krmiv a rovněž prostředí potravinářských provozoven. V mezinárodní a samozřejmě i v české potravinové legislativě jsou bakterie rodu Shigella oprávněně zařazeny mezi nežádoucí, tj. při jejichž průkazu se potravina stává nezpůsobilou k lidské spotřebě a proto je nezbytné provádět zkoušení touto recentní objektivizovanou mezinárodně uznávanou metodou. Průkaz bakterií rodu Shigella vyžaduje čtyři po sobě následující stupně, přitom první z nich, tj. pomnožení zkušebního vzorku v bujonu pro pomnožení shigel obsahujícím novobiocin, se provádí za anaerobních podmínek při 41,5 °C po dobu 16 h až 20 h. Z této kultury se vyočkovává na celkem tři selektivní diferenciační půdy lišící se úrovní selektivity: MacConkeyův agar s nízkou selektivitou; XLD agar se střední selektivitou; a na agar označovaný jako Hektoen enteric agar s nejvyšší selektivitou. Všechny se inkubují při 37 °C po dobu 20 h až 24 h. Následuje subkultivace typických a suspektních kolonií bakterií rodu Shigella na živný agar formou křížového roztěru a poté sérologická a biochemická konfirmace. Není pochyb o tom, že identifikace tohoto závažného původce alimnetárních onemocnění vyžaduje obsáhlé zkušenosti, to dokládají tabulky v textu normy (Tabulka 1 Biochemická diferenciace druhů rodu Shigella od Eschericha coli a rodů Hafinia a Providencia; Tabulka 2 Doplňující biochemické testy pro diferenciaci některých příslušníků druhů rodu Shigella a Escherichia coli; Tabulka 3 Diferenciace v rámci druhů rodu Shigella založená na antigenech). Proto je významné ustanovení, že všechny izoláty (kmeny) v této normě definovaných vlastností musí laboratoř provádějící mikrobiologické zkoušení potravin zaslat (předat) do specializovaných laboratoří (v ČR jsou to laboratoře klinické mikrobiologie) ke konečné konfirmaci a typizaci. Velmi užitečná pro analytiky provádějící mikrobiologické zkoušení potravin je Tabulka C.1 uvádějící popis morfologie a zbarvení kolonií bakterií rodu Shigella na selektivních plotnových půdách pro účely identifikace a rovněž kontroly jakosti půd.

Označení ČSN EN ISO 21567 (560134)
Katalogové číslo 73590
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2005
Datum účinnosti 1. 8. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963735900
Změny a opravy Oprava 1 4.11t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)