ČSN 56 0177 (560177)

Metody zkoušení výrobků ze škrobu

Objednat


Cena: 545 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví postup při odebírání vzorků a při zkoušení výrobků ze škrobu. Normalizovány jsou organoleptické zkoušky (kapitola III), chemické a fyzikálně chemické zkoušky (kapitola IV) a fyzikální zkoušky (kapitola V). Podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0177 byla schválena 17.9.1966 a nabyla účinnosti od 1.2.1967.
"Změnou a)-11/1969" se s účinností od 1.1.1970 doplňují další zkušební metody škrobu.
"Změnou b)-1/1972" se s účinností od 1.4.1972 doplňují metody zkoušení škrobu o stanovení glukózy a dalších cukrů.
"Změnou c)-11/1971" se provádí v normě úprava textu.
"Změnou d)-4/1972" se provádí v normě úprava textu.
"Změnou e)-2/1984" se s účinností od 1.6.1984 ruší v normě čl. 1 až 7. Nyní ČSN 56 0177 část 1 z 6.9.1983.
"Změnou 6)-3 /1992" se s účinností od 1.5.1992 ruší v normě čl. 26. Nyní ČSN 56 0177 část 3 z 8.5.1991.
"Změnou 7)-8/1994" se s účinností od 1.9.1994 ruší v normě čl. 25. Nyní ČSN ISO 1743 (56 0180) ze září 1994.
"Změnou 8)-7/1995" se v souvislosti s vydáním ČSN EN 3593 ruší čl. 28. Nyní ČSN EN 3593 (56 175) ze srpna 1995.

Označení ČSN 56 0177 (560177)
Katalogové číslo 4433
Cena 230 Kč230
Datum schválení 17. 9. 1966
Datum účinnosti 1. 2. 1967
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963044330
Změny a opravy Za 11.69t, Zc 11.71, Zb 1.72t, Zd 4.72, Ze 2.84, Z6 3.92, Z7 8.94, Z8 7.95
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 01 77
  • ČSN 560177
  • ČSN 56 01 77 : 1966
  • ČSN 560177:1966
  • ČSN 56 0177:1966