ČSN 46 1011-1 (461011)

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 46 1011 má celkem 29 částí. Tato 1. část normy stanoví obecné a společné požadavky pro zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Vedle poměrně rozsáhlé názvoslovné části (české definice 14 hesel) má v kapitole II (Všeobecně) jen 7 článků, které mají být respektovány při provádění rozborů a zkoušek. Čl. 22 výslovně upozorňuje, že "při zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin musí být dodrženy bezpečnostní předpisy podle ČSN 01 8003 a ČSN 65 0201". ČSN 46 1011 část 1 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila část I. a II. ČSN 46 1011 z 21.12.1972.

Označení ČSN 46 1011-1 (461011)
Katalogové číslo 28954
Cena 65 Kč65
Datum schválení 11. 4. 1988
Datum účinnosti 1. 7. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963289540
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

ČSN 46 1100-1 (461100)
Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1100-3 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

Další příbuzné normy

ČSN 46 1011-13 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-14 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-18 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-20 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

ČSN 46 1011-21 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

ČSN 46 1011-24 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

ČSN 46 1011-9 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461011-1
  • ČSN 46 10 11-1