ICS 67.200.20 - Olejnatá semena

ČSN 46 1011-1 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 46 1011-2 (461011) - duben 1988

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

32 Kč

ČSN 46 1011-24 (461011) - leden 2007 aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč

ČSN EN ISO 665 (461025) - září 2001

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

Norma bude zrušena k 1. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN ISO 665 (461025) - listopad 2020 nové vydání

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

230 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - listopad 2018 aktuální vydání

Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 664 (461031) - prosinec 2009 aktuální vydání

Olejnatá semena - Úprava laboratorního vzorku na analytický vzorek

125 Kč

ČSN EN ISO 658 (461033) - listopad 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot

230 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - leden 2011 aktuální vydání

Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - březen 2020 aktuální vydání

Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8892 (461037) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 9167 (461038) - únor 2020 aktuální vydání

Semeno řepky a řepkové moučky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

350 Kč

ČSN EN ISO 9289 (461039) - červen 1998 aktuální vydání

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.99t

222 Kč

ČSN EN ISO 10565 (461040) - březen 2000

Olejnatá semena - Souběžné stanovení obsahu oleje a vody - Metoda pulzní jaderné magnetické rezonanční spektroskopie

230 Kč

ČSN EN ISO 10519 (461041) - duben 2016 aktuální vydání

Semeno řepky - Stanovení obsahu chlorofylu - Spektrometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 734 (461042) - červenec 2016

Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22630 (461043) - červen 2016

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Rychlá extrakční metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14244 (461044) - únor 2017

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení rozpustných proteinů v roztoku hydroxidu draselného

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 46 2300-1 (462300) - leden 2006

Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 46 2300-2 (462300) - prosinec 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky

65 Kč

ČSN 46 2300-3 (462300) - říjen 2006 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 3: Semeno máku

65 Kč

ČSN 46 2300-4 (462300) - říjen 2006 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice

65 Kč

ČSN 46 2300-5 (462300) - září 2005 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu

65 Kč

ČSN 46 2300-6 (462300) - prosinec 2004 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.08t

85 Kč

ČSN 46 2300-7 (462300) - září 2005 aktuální vydání

Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji

65 Kč

ČSN 58 8719 (588719) - prosinec 2006

Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč