ČSN 46 1011-24 (461011) Aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

ČSN 46 1011-24 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Metoda stanovení porostlých a poškozených semen pro jednotlivé druhy olejnatých semen specifikovaná v této normě byla do této normy převzata z ČSN 46 1011-24 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot a z ČSN 46 1011-25 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení olejnaté příměsi a nečistot u semen slunečnice a tykvových jader. Byla vypuštěna všechna ustanovení týkající se stanovení nečistot, neboť tuto kategorii upravuje ČSN EN ISO 658 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot. Norma byla též upravena s ohledem na platné právní předpisy.

Označení ČSN 46 1011-24 (461011)
Katalogové číslo 77493
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963774930
Změny a opravy Z1 12.09t
Tato norma nahradila ČSN 46 1011-24 (461011) z dubna 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 58 8719 (588719)
Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 2300-1 (462300)
Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

ČSN EN ISO 658 (461033)
Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot

Další příbuzné normy

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-13 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-14 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-18 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-20 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

ČSN 46 1011-21 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

ČSN 46 1011-9 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461011-24
  • ČSN 46 10 11-24
foo