ČSN 46 1011-6 (461011) Aktuální vydání

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

ČSN 46 1011-6 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma určuje metodu pro stanovení příměsí a nečistot v pšenici, žitu, žitovci, ječmeni (s výjimkou ječmene sladovnického), ovsu, kukuřici, prosu, čiroku, moháru a čumíze, které jsou označeny jako zemědělské výrobky a jsou určeny k průmyslovému zpracování. Složení příměsí a nečistot je pro jednotlivé druhy obilovin definováno v příslušných částech ČSN 46 1100 a ČSN 46 1200. Podstata zkoušky a způsob jejího provedení je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly:
kapitolu 1 - Předmět normy,
kapitolu 2 - Normativní odkazy,
kapitolu 3 - Termíny a definice,
kapitolu 4 - Podstata zkoušky,
kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky,
kapitolu 6 - Vzorkování,
kapitolu 7 - Postup,
kapitolu 8 - Vyjadřování výsledků
kapitolu 9 - Protokol o zkoušce.

ČSN 46 1011-6 byla vydána v lednu 2002. Platí ale až od 1.7. 2002. Po nabytí platnosti nahradila ČSN 46 1011-6 z 11.4.1988.

Označení ČSN 46 1011-6 (461011)
Katalogové číslo 63984
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 2002
Datum účinnosti 1. 7. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963639840
Tato norma nahradila ČSN 46 1011-6 (461011) z června 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-18 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

ČSN EN ISO 3093 (461026)
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

ČSN 46 1100-2 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

Další příbuzné normy

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-13 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-14 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene

ČSN 46 1011-18 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 18: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu dusíkatých látek

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1011-20 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení vlhkosti

ČSN 46 1011-21 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení luštěnin. Stanovení příměsí a nečistot. Stanovení zrnitosti hrachu jedlého a čočky jedlé

ČSN 46 1011-24 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 24: Zkoušení olejnin - Stanovení porostlých a poškozených olejnatých semen

ČSN 46 1011-9 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení obilovin. Stanovení mokrého lepku. Stanovení tažnosti lepku. Stanovení bobtnavosti lepku

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461011-6
  • ČSN 46 10 11-6