ČSN EN ISO 3093 (461026) Aktuální vydání

Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena

ČSN EN ISO 3093 Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma popisuje stanovení aktivity - amylázy u obilovin pomocí čísla poklesu (FN) metodou podle Hagberga-Pertena. Tato metoda je použitelná pro zrna obilnin, zvláště pak pro pšenici, žito a žitnou a pšeničnou mouku, pšenici tvrdou (durum) a pro semolinu z pšenice tvrdé. Tato metoda není použitelná pro stanovení nízkých hladin aktivity - amylázy.
Převedením čísla poklesu (FN) na číslo ztekucení (LN) je možné použít tuto metodu pro odhad složení směsí zrna, mouky nebo semoliny se známými hodnotami čísel poklesu (FNs), potřebných pro přípravu vzorku s požadovaným číslem poklesu (FN).

Označení ČSN EN ISO 3093 (461026)
Katalogové číslo 87412
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2011
Datum účinnosti 1. 2. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963874128
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3093 (461026) z června 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 5529 (461022)
Pšenice - Stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test

ČSN 46 1011-6 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 6: Zkoušení obilovin - Stanovení obsahu příměsí a nečistot

ČSN 46 1011-2 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Smyslové zkoušky

ČSN 46 1100-4 (461100)
Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

ČSN 46 1011-1 (461011)
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

foo