Třída 4611 - Obiloviny, luštěniny

Zobrazit obsah třídy 46 - Zemědělství

ČSN 46 1100-1 (461100) - srpen 1998

Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.01t

157 Kč

ČSN 46 1100-2 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 2: Pšenice potravinářská

125 Kč

ČSN 46 1100-3 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.04t

157 Kč

ČSN 46 1100-4 (461100) - květen 2001 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 4: Žito

125 Kč

ČSN 46 1100-5 (461100) - březen 2005 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 5: Ječmen sladovnický

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.06t

157 Kč

ČSN 46 1100-7 (461100) - leden 2002 aktuální vydání

Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

125 Kč

ČSN 46 1100-8 (461100) - červenec 2020

Obiloviny potravinářské - Část 8: Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování

125 Kč