ČSN EN 60309-1 (354513) Zrušená norma

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 309-1:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro zásuvky, vidlice, pohyblivé zásuvky a vidlice a přívodky s jmenovitým pracovním napětím nepřesahujícím 690 V pro stejnosměrný i střídavý proud, s kmitočtem do 500 Hz a jmenovitým proudem do 250 A, určené především pro průmyslové použití, vnitřní nebo venkovní. Tato norma platí pro vidlice, zásuvky, pohyblivé zásuvky a vidlice a přívodky, dále uváděné jako přístroje, určené pro užití při teplotě okolí nepřesahující 40 °C.
Nevylučuje se použití těchto přístrojů na staveništích, v zemědělství, obchodu a domácnostech.
Zásuvky nebo přívodky zabudované nebo upevněné k elektrickému zařízení spadají do rozsahu této normy. Tato norma platí též pro přístroje určené pro použití v instalacích s malým napětím.
Tato norma neplatí pro přístroje určené převážně pro domovní instalaci a podobné užití.
V prostorech se zvláštními podmínkami (např. na lodích) nebo prostředích s nebezpečím výbuchu platí příslušné normy a doplňující předpisy.

Označení ČSN EN 60309-1 (354513)
Katalogové číslo 20261
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963202617
Změny a opravy Z1 1.00t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
Tato norma nahradila ČSN 35 4513-1 (354513) z října 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60309-1 ed. 3 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60309-2 ed. 3 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

ČSN EN 60309-4 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

ČSN EN IEC 60309-5 (354513)
Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC)