ICS 29.120.30 - Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení

ČSN EN 15869-2 (326360) - červen 2021 nové vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky

190 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - září 2017

Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A

230 Kč

ČSN EN 50467 (331567) - říjen 2012

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 50546 (333509) - duben 2021

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory

550 Kč

ČSN EN 60799 (347502) - duben 2001

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 60799 ed. 2 (347502) - červenec 2021

Elektrická příslušenství - Odpojitelné přívody a propojovací odpojitelné přívody

230 Kč

ČSN EN 60320-1 ed. 4 (354508) - říjen 2016 aktuální vydání

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.18t, Oprava 2 9.19t, A1 6.21t

715 Kč

ČSN EN 60320-2-1 ed. 2 (354508) - červenec 2001

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje

230 Kč

ČSN EN 60320-2-2 ed. 2 (354508) - leden 2000 aktuální vydání

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení

440 Kč

ČSN EN 60320-2-3 (354508) - listopad 1999

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.05t, Z1 5.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 19. březnu 2024 (přejít na náhradu).

129 Kč

ČSN EN 60320-2-4 (354508) - září 2006

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.10t, Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2024 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60320-3 (354508) - červen 2015

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 3: Normalizační listy a měrky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

930 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-3 ed. 2 (354508) - květen 2021

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60309-1 ed. 3 (354513) - prosinec 2000

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.04t, A1 10.07t, A2 4.13t, Oprava 1 3.16t

1 245 Kč

ČSN EN 60309-2 ed. 3 (354513) - prosinec 2000 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.07t, A2 1.13t

990 Kč

ČSN EN 60309-4 (354513) - březen 2008

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.13t

465 Kč

ČSN EN IEC 60309-5 (354513) - červen 2020

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC)

230 Kč

ČSN EN 50250 ed. 2 (354514) - červenec 2003 aktuální vydání

Přechodové adaptory pro průmyslové použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, A1 8.15t

425 Kč

ČSN IEC 60884-1 (354515) - září 2003

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.04t, A2 3.14t, A1 3.14t, Oprava 2 1.15t

1 590 Kč

ČSN IEC 60884-2-7 +A1 (354515) - srpen 2015

Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody

230 Kč

ČSN 35 4516 (354516) - březen 2007 aktuální vydání

Domovní zásuvky - Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.12t

405 Kč

ČSN 35 4517 (354517) - srpen 2001 aktuální vydání

Domovní zásuvky - Zásuvky a vidlice s plochými kontakty 10 A 48 V, 10 A 250 V a 10 A 400 V

190 Kč

ČSN EN 50075 (354520) - březen 1997

Ploché nerozebíratelné dvojpólové vidlice 2,5 A, 250 V se šňůrou pro připojení spotřebičů pro domácnost a podobné účely třídy II

340 Kč

ČSN EN 62196-1 ed. 3 (354572) - říjen 2015

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

590 Kč

ČSN EN 62196-2 ed. 2 (354572) - říjen 2017 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62196-3 (354572) - březen 2016 aktuální vydání

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62613-1 (354573) - září 2018

Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62613-2 (354573) - září 2018

Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 175300 (354608) - červenec 1997 aktuální vydání

Dílčí specifikace - Obdélníkové konektory pro kmitočty do 3 MHz

440 Kč

ČSN EN 62852 (364653) - srpen 2015

Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.19t, A1 12.20t

650 Kč

ČSN EN 60526 (364771) - leden 2005

Vysokonapěťové konektory lékařských rentgenových přístrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč