ČSN EN 702 (832752) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku

ČSN EN 702 Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 702:1994. Popisuje zkušební metodu ke stanovení prostupu tepla při dotyku (kontaktního tepla). Je použitelná pro ochranné oděvy (včetně ochrany paží), nebo materiály, z nichž jsou zhotoveny, určené k ochraně proti vysokým dotykovým (kontaktním) teplotám. Použití této normy je omezeno na dotykové teploty od 100 °C do 500 °C. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vytápěný válec se zahřeje na dotykovou teplotu a zkušební vzorek se položí na kalorimetr. Vytápěný válec se spustí na zkušební vzorek umístěný na kalorimetru, nebo alternativně, kalorimetr se vzorkem se zavede k vytápěnému válci. V každém případě musí posuv probíhat konstantní rychlostí. Limitní čas se určí sledováním teploty kalorimetru." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. Je uveden i vzor protokolu o zkoušce. Normu doplňují nákresy. ČSN EN 702 (83 2752) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 702 (832752)
Katalogové číslo 20420
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963204208
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 12127-1 (832752)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)