ČSN ISO 31-10 (011300) Zrušená norma

Veličiny a jednotky. Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí názvy a značky veličin a jednotek jaderných reakcí a ionizujících záření. Podle potřeby jsou uvedeny také převodní činitele.
Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a, ve většině případů, s definicemi. Definice jsou uvedeny pouze pro identifikaci.

ISO 31-10 je jednou z částí mezinárodní normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části:

Část 0 Všeobecné zásady
Část 1 Prostor a čas
Část 2 Periodické a příbuzné jevy
Část 3 Mechanika
Část 4 Teplo
Část 5 Elektřina a magnetismus
Část 6 Světlo a příbuzná elektromagnetická záření
Část 7 Akustika
Část 8 Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Část 9 Atomová a jaderná fyzika
Část 10 Jaderné reakce a ionizující záření
Část 11 Matematická znaménka a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice
Část 12 Podobnostní čísla
Část 13 Fyzika pevných látek

Označení ČSN ISO 31-10 (011300)
Katalogové číslo 20896
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963208961
Změny a opravy Amd.1 4.01t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 80000-10 (011300)
Tato norma nahradila ČSN 01 1308 (011308) z června 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)