ICS 01.060 - Veličiny a jednotky

ČSN EN 80000-13 (011300) - březen 2009

Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

370 Kč

ČSN EN 80000-6 (011300) - leden 2009

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

570 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-11 (011300) - duben 2021 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla

570 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - listopad 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-3 (011300) - duben 2021 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas

230 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.21t

360 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-8 (011300) - leden 2021 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 8: Akustika

230 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - prosinec 2020 aktuální vydání

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

340 Kč

ČSN ISO 80000-1 (011300) - červenec 2011

Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.13t, Z1 9.13t, Oprava 2 12.18t

655 Kč

ČSN ISO 80000-7 (011300) - červen 2012

Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

610 Kč

ČSN 01 1320 (011320) - červen 2001

Veličiny, značky a jednotky v hydromechanice

230 Kč

ČSN IEC 60050-112 (330050) - říjen 2013

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 112: Veličiny a jednotky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.19t, A2 10.21t

1 300 Kč

ČSN EN 60027-4 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje

350 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - červenec 2008

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení

230 Kč

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 (330100) - listopad 2019

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

945 Kč

ČSN EN IEC 60375 ed. 2 (330110) - březen 2019

Pravidla týkající se elektrických obvodů

350 Kč

ČSN EN 62428 (330111) - květen 2009

Výkonová elektrotechnika - Složkové soustavy trojfázových sítí - Veličiny a jejich transformace

340 Kč

ČSN 65 0102 (650102) - srpen 2014 aktuální vydání

Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek

350 Kč

ČSN EN 764-2 (690004) - srpen 2012 aktuální vydání

Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

125 Kč

ČSN P CEN/TR 13233 (727501) - duben 2008

Speciální technická keramika - Definice a značky

230 Kč

ČSN 73 0402 (730402) - říjen 2010

Značky veličin v geodézii a kartografii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

222 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 1998

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 13731 (833545) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky

440 Kč