1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 07.030 - Fyzika. Chemie

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003) - duben 2017

Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - červen 2011

Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.16t

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

295 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - říjen 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

Norma bude zrušena k 1. červenci 2021 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - srpen 2016

Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 11811 (012005) - leden 2014

Nanotechnologie - Návod pro metody měření nano a mikrotribologie

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13830 (012006) - leden 2015

Nanotechnologie - Návod na dobrovolné značení spotřebitelských výrobků obsahujících nanoobjekty

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - listopad 2016

Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI ISO/TR 11360 (012010) - červen 2011

Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27687 (012011) - březen 2011

Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska

230 Kč

ČSN EN ISO 10808 (012013) - červen 2011

Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci

230 Kč

ČSN EN ISO 10801 (012014) - červen 2011

Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody

340 Kč

ČSN EN ISO 29701 (012015) - květen 2011

Nanotechnologie - Endotoxinová zkouška vzorků nanomateriálu systémy in vitro - Zkouška Limulus amebocyte lysate (LAL)

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - listopad 2015

Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62607-3-1 (012050) - leden 2015

Nanotechnologie - Základní charakteristika regulace - Část 3-1: Luminiscenční nanomateriály - Kvantová účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN IEC 60050-114 (330050) - únor 2016

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

655 Kč