ČSN EN 623-1 (727511) Zrušená norma

Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a strukturální vlastnosti. Část 1: Stanovení vad pomocí zkoušky vnikání barviva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 623 popisuje kvalitativní metody pro stanovení přítomnosti povrchových vad ve speciální monolitické technické keramice pomocí zkoušek vnikání barviva (penetrace). Výsledky zkoušek jsou popisovány jako vizuální pozorování penetrace barviva.
Jsou popsány tři metody:
Metoda A: Zkouška fuchsinovým barvivem (viz 5.1), která je vhodná pro bílé nebo málo zbarvené keramické výrobky, která se provádí s použitím evakuační techniky.
Metoda B: Zkouška fluorescentním barvivem ( viz 5.2), která je vhodná především pro takové výrobky, u kterých má fuchsinová červeň nedostatečný vizuální kontrast proti keramice, která se provádí s použitím vhodné testovací soupravy.
Metoda C: Zkouška fuchsinovým barvivem (viz 5.3), která se provádí prostým ponořením do roztoku barviva nebo nasprejováním barviva, a je vhodná pro běžné zkoušení pro větší vady.
POZNÁMKA 1 - Je důležité poznamenat, že tyto metody umožňují stanovit pouze určité typy vad. K vadám, které se nezjistí těmito metodami, které ale mohou ovlivnit vlastnosti a výkonnost keramiky, patří trhliny nebo póry, které nejsou spojeny s povrchem, uzavřeniny, určité typy poškození broušením a zbytková napětí.
POZNÁMKA 2 - Při zvětšující se pórovitosti zkušebních vzorků se může stát interpretace výsledků obtížnější.
POZNÁMKA 3 - Obecné principy zkoušek pomocí penetrace barviva lze nalézt v EN 571-1. Zkouška, která je vhodná pro vysokonapěťové izolátory, která používá penetrace barviva pod vysokým tlakem, je uvedena v IEC 672. Tato zkouška zjišťuje lépe otevřenou pórovitost, než kterákoli z výše uvedených metod.

Označení ČSN EN 623-1 (727511)
Katalogové číslo 20569
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963205694
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN EN 623-1 (727511)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 623-4 (727511)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu

ČSN EN 623-2 (727512)
Speciální technická keramika monolitická keramika. Všeobecné a strukturální vlastnosti. Část 2: Stanovení hustoty a pórovitosti