ČSN EN ISO 7887 (757364) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení barvy

ČSN EN ISO 7887 Jakost vod. Stanovení barvy
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 7887:1994. Určuje tři metody stanovení barvy. Oddíl 2 určuje metodu vizuálního stanovení zdánlivé barvy vody ve vzorkovnici. Takto se získá předběžná informace, použitelná například při terénní práci. Do protokolu se uvádí jen údaj o zdánlivé barvě. Oddíl 3 určuje metodu stanovení skutečné barvy vzorku vody měřenou optickým přístrojem. Metodu lze používat pro surovou a pitnou vodu, popřípadě méně zbarvenou průmyslovou vodu. Rušivé vlivy jsou popsány v 3.3. Oddíl 4 určuje metodu stanovení barvy vizuálním srovnáváním se standardními roztoky chloroplatičitanu, použitelnou pro surovou i pitnou vodu. Rušivé vlivy jsou popsány v 4.2. Normalizován je postup zkoušky, který stanoví: "Lahve se naplní nefiltrovaným vzorkem vody a vzorek se prohlíží v rozptýleném světle proti bílému pozadí. Zaznamená se intenzita zbarvení a odstín. Obsahuje-li vzorek nerozpuštěné látky, nechají se před zkouškou usadit, je-li to možné." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN ISO 7887 (75 7364) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 7887 (757364)
Katalogové číslo 20422
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204222
Norma byla zrušena k 1. 8. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 7887 (757364)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)