ČSN EN 924 (668542) Zrušená norma

Lepidla. Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla. Stanovení bodu vzplanutí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 924:1994. Předepisuje metodu stanovení bodu vzplanutí lepidel obsahujících těkavé organické látky. Dovoluje odchylky od standardního atmosférického tlaku. Je vhodná pro rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla, nikoli pro vodou ředitelná, obsahující méně než 10 % rozpouštědel.
Poznámka: Pozornost musí být věnována interpretaci výsledků, získaných ze směsí rozpouštědel, která obsahují halogenované uhlovodíky. tyto směsi mohou poskytovat zkreslené výsledky ( Příloha A). Normalizován a podrobně popsán je postup zkoušky. ČSN EN 924 (66 8542) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 924 (668542)
Katalogové číslo 20449
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204499
Norma byla zrušena k 1. 11. 2003
a nahrazena ČSN EN 924 (668542)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)