ICS 83.180 - Lepidla

ČSN EN 923 (668501) - červenec 2016 aktuální vydání

Lepidla - Termíny a definice

570 Kč

ČSN EN 204 (668503) - únor 2017 aktuální vydání

Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 301 (668504) - červen 2018 aktuální vydání

Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15425 (668505) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14292 (668506) - leden 2006

Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení odolnosti statickému zatížení při rostoucí teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 205 (668508) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 10365 (668509) - září 1995

Lepidla. Označení hlavních typů porušení lepeného spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 9.95, Z1 11.96t

157 Kč

ČSN EN 1465 (668510) - říjen 2009 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav

190 Kč

ČSN EN ISO 10123 (668511) - prosinec 2019

Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9664 (668513) - říjen 1997

Lepidla - Zkušební metody na únavu konstrukčních lepidel zatěžovaných ve smyku tahem

230 Kč

ČSN EN 13887 (668517) - březen 2004

Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením

350 Kč

ČSN EN 14256 (668521) - leden 2008

Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Metoda zkoušení a požadavky na odolnost proti statickému zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12765 (668523) - únor 2017 aktuální vydání

Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12436 (668524) - červenec 2002

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Kaseinová lepidla - Klasifikace a funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14257 (668525) - duben 2020 aktuální vydání

Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení pevnosti přeplátovaných spojů v tahu při zvýšené teplotě (WATT´91)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 16254 +A1 (668530) - říjen 2016 aktuální vydání

Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 302-1 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 1: Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - březen 2018 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - březen 2018 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-4 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 4: Stanovení vlivu smrštění dřeva na pevnost ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-5 (668531) - září 2013

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 5: Stanovení maximální doby prodlevy za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 302-6 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 6: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 302-7 (668531) - září 2013 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 7: Stanovení doby zpracovatelnosti za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 302-8 (668531) - srpen 2017

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15416-1 (668532) - srpen 2017

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15416-3 +A1 (668532) - říjen 2019 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15416-4 (668532) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15416-5 (668532) - srpen 2017 aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9653 (668535) - březen 2001

Lepidla - Zkušební metoda pro hodnocení rázové pevnosti lepených spojů ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 28510-1 (668536) - září 2014 aktuální vydání

Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 8510-2 (668537) - únor 2011

Lepidla - Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu - Část 2: Odlupování pod úhlem 180 stupňů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9142 (668538) - srpen 2004

Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů

340 Kč

ČSN EN 543 (668540) - září 2003 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení sypné hmotnosti práškových a granulovaných lepidel

125 Kč

ČSN EN 827 (668541) - červenec 2006 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu sušiny za smluvních podmínek a do konstantní hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 924 (668542) - říjen 2003 aktuální vydání

Lepidla - Rozpouštědlová a bezrozpouštědlová lepidla - Stanovení bodu vzplanutí

190 Kč

ČSN EN 542 (668543) - srpen 2003 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hustoty

125 Kč

ČSN EN 1464 (668544) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení odolnosti lepených spojů proti odlupování - Metoda kontinuálního navíjení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15870 (668545) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení pevnosti tupých spojů v tahu

190 Kč

ČSN EN ISO 10363 (668546) - srpen 1997 aktuální vydání

Tavná lepidla - Stanovení tepelné stability

125 Kč

ČSN EN 1238 (668547) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení bodu měknutí termoplastických lepidel (metoda kroužek a kulička)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12962 (668548) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení elastického chování kapalných lepidel (index elasticity)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12963 (668549) - prosinec 2001

Lepidla - Stanovení obsahu volného monomeru v lepidlech na bázi syntetických polymerů

190 Kč

ČSN EN ISO 14678 (668550) - březen 2006

Lepidla - Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15307 (668554) - červenec 2015 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Lepené spoje podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1719 (668559) - září 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou smyčky

190 Kč

ČSN EN 1720 (668560) - červen 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení dispergovatelnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1721 (668561) - září 1999

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Měření dotykové lepivosti lepidel citlivých na tlak - Stanovení dotykové lepivosti metodou kuličky

190 Kč

ČSN EN 12703 (668562) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot nebo teploty praskání za chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12704 (668563) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení pěnivosti vodných lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12702 (668564) - prosinec 2000

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení odolnosti potenciálně lepivých vrstev proti zablokování

125 Kč

ČSN EN 1896 (668565) - říjen 2001

Lepidla na papír a lepenku, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení pevnosti v tahu a protažení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12960 (668566) - leden 2002

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení smykové odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

145 Kč

ČSN EN 1895 (668567) - červenec 2002

Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - T-zkouška v odlupování zkušebních těles z ohebných adherendů pod úhlem 180°

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - únor 2017 aktuální vydání

Lepidla na papír, lepenku, obalové materiály a jednorázové hygienické potřeby - Stanovení třecích vlastností filmů potenciálně vhodných pro lepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17224 (668570) - leden 2020

Stanovení pevnosti ve smyku při tlakovém namáhání lepidel na dřevo při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17334 (668571) - září 2021

Tyče vlepované do lepených konstrukčních výrobků ze dřeva - Zkoušení, požadavky a klasifikace pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11343 (668579) - leden 2020 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení dynamické odolnosti vysokopevnostních lepených spojů vůči štípání rázem - Metoda štípání rázem pomocí klínu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12701 (668580) - leden 2002

Strukturní lepidla - Skladování - Definice termínů vztahujících se k době zpracovatelnosti strukturních lepidel a příbuzných materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1965-1 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 1: Stanovení a klasifikace koroze měděného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1965-2 (668581) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Koroze - Část 2: Stanovení a klasifikace koroze mosazného podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11339 (668582) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1966 (668583) - říjen 2009 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace povrchu měřením adheze tříbodovou ohybovou zkouškou

230 Kč

ČSN EN ISO 10364 (668585) - září 2018

Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14869-1 (668586) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 1: Torzní metoda zkoušení používající natupo slepené duté válce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14869-2 (668586) - říjen 2011 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Stanovení smykového chování lepených konstrukčních spojů - Část 2: Smyková zkouška na adherendech větší tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14258 (668587) - červen 2005

Konstrukční lepidla - Mechanické chování slepů po krátkodobém a dlouhodobém vystavení určené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14444 (668588) - březen 2006

Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - květen 2014 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - květen 2014 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-3 +A1 (668589) - listopad 2009 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 3: Stanovení těkavých aldehydů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-4 +A1 (668589) - listopad 2009 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 4: Stanovení těkavých diisokyanátů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15190 (668590) - leden 2008

Konstrukční lepidla - Metody zkoušení pro posuzování dlouhodobé trvanlivosti lepených kovových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15274 (668591) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla pro všeobecné použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15605 (668601) - říjen 2004

Lepidla - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN 1067 (668602) - červen 2006 aktuální vydání

Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

230 Kč

ČSN EN 16556 (668610) - květen 2015

Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1239 (668612) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stabilita při střídavém zmrazování a rozmrazování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1240 (668613) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení hydroxylového čísla a/nebo obsahu hydroxylových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1241 (668614) - březen 1999

Lepidla - Stanovení čísla kyselosti

125 Kč

ČSN EN 1242 (668615) - srpen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení obsahu izokyanátových skupin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1243 (668616) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení volného formaldehydu v amino a amidoformaldehydových kondenzátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1244 (668617) - leden 1999

Lepidla - Stanovení barvy a/nebo změny barvy nanesené vrstvy lepidla účinkem světla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1245 (668618) - září 2011 aktuální vydání

Lepidla - Stanovení pH

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1246 (668619) - leden 1999

Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12092 (668620) - červenec 2002

Lepidla - Stanovení viskozity

230 Kč

ČSN EN 828 (668621) - červen 2013 aktuální vydání

Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13445 (668622) - leden 2007

Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku lepených spojů mezi tuhými substráty metodou smyku mezi bloky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22637 (668624) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu filmů lepidel a sestav

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22631 (668625) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Zkouška v odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22632 (668626) - leden 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1902 (668627) - listopad 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22635 (668628) - únor 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na plastové nebo pryžové podlahové krytiny nebo tapety - Stanovení rozměrových změn po urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1937 (668630) - duben 2000

Metody zkoušení hydraulicky vytvrzovaných podlahových stěrkových hmot - Normalizované postupy při mísení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 22636 (668632) - červenec 2021

Lepidla - Lepidla na podlahové krytiny - Požadavky na mechanické a elektrické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22633 (668633) - březen 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17178 (668638) - říjen 2020

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podklad - Zkušební metody a minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9665 (668640) - červenec 2001 aktuální vydání

Lepidla - Živočišná lepidla - Metody vzorkování a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 17408 (668641) - březen 2021

Stanovení tekutosti a chování viskoelastických lepidel při aplikaci pomocí oscilační reometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15865 (668650) - listopad 2009

Lepidla - Stanovení krouticí síly na upevňovacích prvcích se závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1392 (668655) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12705 (668656) - prosinec 2011 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací

190 Kč

ČSN EN 12961 (668657) - říjen 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12964 (668658) - listopad 2001

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Napínací lepidla - Hodnocení tepelné odolnosti slepů při stoupající teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - srpen 2010 aktuální vydání

Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14510 (668660) - prosinec 2005

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Stanovení lepivosti podešve (lepivost bodová)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15062 (668661) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-1 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 1: Charakteristiky výtěžnosti pěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-2 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 2: Charakteristiky rozpínavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17333-3 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 3: Nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17333-5 (668670) - září 2020

Charakterizace jednosložkové pěny - Část 5: Izolace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 15908 (668690) - květen 2003

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Metoda zkoušení pro stanovení tepelné stability lepidel

125 Kč

ČSN EN ISO 9311-1 (668692) - duben 2006

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 1: Stanovení vlastností filmu

190 Kč

ČSN EN ISO 9311-2 (668692) - leden 2012 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Část 2: Stanovení pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - září 2005

Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14999 (668693) - listopad 2013 aktuální vydání

Lepidla pro potrubní systémy z termoplastů - Zkouška urychleného stárnutí v obalu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14680 ed. 2 (668694) - březen 2016 aktuální vydání

Lepidla pro beztlakové potrubní systémy z termoplastů - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15336 (668695) - září 2007

Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14814 ed. 2 (668696) - listopad 2016 aktuální vydání

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 15275 (668697) - říjen 2015 aktuální vydání

Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - červenec 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12808-3 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12808-4 (722470) - leden 2010 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

210 Kč

ČSN EN 12808-5 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 12860 (722490) - červen 2002

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1799 (732114) - srpen 1999

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušky pro stanovení vhodnosti adheziv pro použití na povrch betonu

190 Kč

ČSN EN 12192-2 (732122) - květen 2000

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 2: Zkušební metoda pro plniva polymerních adheziv

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 13733 (732132) - únor 2003

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení trvanlivosti adheziv

230 Kč

ČSN 77 0160 (770160) - květen 1980

Zásady pro používání obalových lepidel

190 Kč

ČSN 77 0840 (770840) - srpen 1986

Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 77 0845 (770845) - srpen 1986

Stanovení zasychací doby obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0846 (770846) - srpen 1986

Stanovení tepelné stability tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0847 (770847) - srpen 1986

Stanovení aplikační teploty tavných obalových lepidel

65 Kč

ČSN 77 0848 (770848) - srpen 1986

Stanovení klimatické odolnosti obalových lepidel ve slepu

125 Kč

ČSN EN 12481 (770860) - listopad 2001

Samolepicí pásky - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 1942 (770861) - listopad 2008 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 29864 (770863) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1944 (770864) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření přilnavosti při odvíjení nízkou rychlostí

125 Kč

ČSN EN 12035 (770866) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Odlepování lepicí pásky

190 Kč

ČSN EN 1945 (770869) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření dotykové lepivosti

125 Kč

ČSN EN ISO 29863 (770870) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu ve smyku při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12024 (770871) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření odolnosti při zvýšené teplotě a vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 12032 (770874) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek při aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12034 (770876) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření délky kotouče lepicí pásky

190 Kč

ČSN EN 12033 (770877) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti slepu termoaktivních lepicích pásek po aktivaci

190 Kč

ČSN EN 12036 (770878) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pronikání rozpouštědla do lepicích překrývacích pásek

125 Kč

ČSN EN 12027 (770879) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření nehořlavosti

125 Kč

ČSN EN 12028 (770880) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení

125 Kč

ČSN EN 12026 (770881) - září 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření síly při odvíjení vysokou rychlostí

125 Kč

ČSN EN 12025 (770882) - říjen 1997 aktuální vydání

Samolepicí pásky - Měření pevnosti v dotržení kyvadlovou metodou

230 Kč

ČSN EN ISO 29862 (770883) - prosinec 2019

Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč