ČSN EN 26847 (055017) Zrušená norma

Svařování. Obalené elektrody na ruční obloukové svařování. Příprava svarového kovu na chemický rozbor

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje postup pro přípravu svarového kovu obalených elektrod o průměru 1,6 až 6,3 mm1) a určuje způsob provedení chemického rozboru navařeného kovu. Chemické složení se zjišťuje buď chemickým rozborem nebo spektrometrickými metodami. V případě pochybností je třeba použít způsob navařování uvedený v této mezinárodní normě.
POZNÁMKA - Použití může být případně rozšířeno i na elektrody o průměru větším než 6,3 mm.

Označení ČSN EN 26847 (055017)
Katalogové číslo 20598
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963205984
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN ISO 6847 (055017)
Tato norma nahradila ČSN 05 5017 (055017) z května 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)