ČSN EN 61095 (354151) Zrušená norma

Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

ČSN EN 61095 Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro na elektromechanické vzduchové stykače pro domovní a podobné účely opatřenými hlavními kontakty určenými k zapojení do obvodů jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje AC 440 V s jmenovitými pracovními proudy nižšími nebo rovnými 63 A pro kategorii užití AC-7a, 32 A pro kategorii užití AC-7b a podmíněným zkratovým proudem nižším než nebo rovným 6 kA. Stykače pojednávané v této normě nejsou normálně navrhovány pro přerušování zkratových proudů. Proto musí být součástí instalace vhodná zkratová ochrana (viz 9.3.4).
Tato norma se nepoužívá na:
- stykače vyhovující IEC 947-4-1
- polovodičové stykače
- stykače navržené pro speciální použití
- pomocné kontakty stykačů. Tyto jsou pojednány v IEC 947-5-1. Tato norma stanovuje:
1) Charakteristiky stykačů.
2) Podmínky, kterým musí stykače vyhovovat vzhledem k:
a) jejich funkci a chování
b) jejich dielektrickým vlastnostem
c) jejich stupni krytí poskytovaném jejich krytem, kde je to použitelné d) jejich konstrukci
3) Zkoušky, určené k prověření, zda tyto podmínky byly splněny a metody použité při těchto zkouškách.
4) Zkušební řady a počty vzorků, které se předkládají pro certifikační účely.
5) Informace, které se dodávají se stykači nebo v literatuře výrobce.

Označení ČSN EN 61095 (354151)
Katalogové číslo 20204
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8590963202044
Změny a opravy A1 7.01t, Z1 12.09t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2012
a nahrazena ČSN EN 61095 ed. 2 (354151)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)