ICS 29.120.40 - Spínače

ČSN EN 50152-1 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení - Část 1: Vypínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

465 Kč

ČSN EN 50152-2 ed. 3 (333580) - září 2013

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na střídavá spínací zařízení střídavého proudu - Část 2: Odpojovače, uzemňovače a spínače se jmenovitým napětím nad 1 kV

230 Kč

ČSN EN 50123-3 ed. 2 (341561) - srpen 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 3: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN EN 50123-4 ed. 2 (341561) - září 2003 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 4: Odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

355 Kč

ČSN IEC 60214-2 (351451) - březen 2007

Přepínače odboček - Část 2: Směrnice pro použití

350 Kč

ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101) - únor 2010

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.12t, A2 5.16t

1 080 Kč

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101) - červen 2018

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

790 Kč

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101) - červenec 2008

Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z2 5.21t

Norma bude zrušena k 27. březnu 2023 (přejít na náhradu).

992 Kč

ČSN EN IEC 60947-5-2 ed. 4 (354101) - květen 2021 nové vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

945 Kč

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101) - listopad 2019

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku

340 Kč

ČSN EN 60669-1 ed. 3 (354106) - srpen 2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.19t, Oprava 2 8.20t

985 Kč

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (354106) - červen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, A1 4.10t, A12 3.11t

755 Kč

ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (354106) - červen 2007 aktuální vydání

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Spínače s časovým zpožděním (TDS)

230 Kč

ČSN EN 60669-2-4 (354106) - říjen 2005

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače

440 Kč

ČSN EN 60669-2-5 (354106) - březen 2017

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

440 Kč

ČSN EN 60669-2-6 (354106) - únor 2013

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

340 Kč

ČSN EN IEC 63180 (354106) - únor 2021

Metody pro měření a deklarování rozsahu detekování detektorů - Pasivní infračervené detektory pro detekování malých a velkých pohybů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61058-1-1 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

360 Kč

ČSN EN 61058-1-2 (354107) - únor 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107) - září 2011 aktuální vydání

Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

340 Kč

ČSN EN 61058-2-4 (354107) - červen 2006

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 5. únoru 2024 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (354107) - říjen 2011 aktuální vydání

Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

190 Kč

ČSN EN 61058-2-6 (354107) - duben 2017

Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t, Z1 6.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 28. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (354107) - listopad 2018

Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky

770 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-4 ed. 2 (354107) - červen 2021

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

340 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (354107) - červen 2019

Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61020-1 (354110) - květen 2010

Elektromechanické spínače pro elektrické a elektronické zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. únoru 2022 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 60934 ed. 2 (354175) - prosinec 2001

Jističe pro zařízení (CBE)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.07t, A2 10.13t, Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 20. září 2022 (přejít na náhradu).

1 222 Kč

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175) - březen 2020

Jističe pro zařízení (CBE)

770 Kč