ČSN EN ISO 9963-2 (757371)

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)

ČSN EN ISO 9963-2 Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9963-2:1995. Tato druhá část normy 9963 specifikuje titrační metodu stanovení uhličitanové KNK (KNK5,4) v přírodních vodách a v pitné vodě. Použitím vyšší hodnoty pH bodu ekvivalence, než u metody specifikované v ISO 9963-1 se snižuje vliv jiných akceptorů vodíkových iontů, jako jsou anionty huminových kyselin. Metoda je vhodná pro vzorky s uhličitanovou KNK v rozmezí od 0,01 mmol.l-1 až do 4 mmol.l-1 (jako H+). U vod s vyššími hodnotami KNK se používají menší objemy zkoušeného vzorku. V této souvislosti se uhličitanová KNK nazývá často celkovou KNK. Obvykle má téměř stejnou numerickou hodnotu jako KNK stanovená na methylovou oranž jako indikátor. Indikace bodu ekvivalence použitím pH-metru je méně náchylná k rušivým vlivům než při použití indikátoru. Pro účely této normy se rozumí: Čl.3.1: Kyselinová neutralizační kapacita (KNK): Kvantitativně vyjádřená schopnost vody reagovat s vodíkovými ionty (ČSN ISO 6107-2). Normalizována je podstata zkoušky a její postup je podrobně popsán. ČSN EN ISO 9963-2 (75 7371) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 9963-2 (757371)
Katalogové číslo 20428
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204284
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9963-1 (757371)
Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3