ČSN EN ISO 9963-1 (757371)

Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3

ČSN EN ISO 9963-1 Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 1: Stanovení KNK4,5 a KNK8,3
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9963-1:1995. Tato první část normy specifikuje titrační metodu stanovení KNK. Je určená pro analýzu přírodních a upravených vod a pro odpadní vody až do hodnot KNK 20 mmol.l-1. U vod s vyššími hodnotami KNK se používají menší objemy zkoušeného vzorku. Doporučená minimální hodnota KNK je 0,4 mmol.l-1. Suspendované látky tvořené uhličitany ruší při stanovení. Tento rušivý vliv může být snížen filtrací vzorku před titrací. Indikace bodu ekvivalence použitím pH-metru je méně náchylná k rušivým vlivům než při použití indikátoru. Pro účely této normy se rozumí: Čl.3.1: Kyselinová neutralizační kapacita (KNK): Kvantitativně vyjádřená schopnost vody reagovat s vodíkovými ionty (ČSN ISO 6107-2). Dále čl.3.2: KNK4 ,5: Celková kyselinová neutralizační kapacita vody do pH 4,5 na indikátor methylenovou červeň nebo methylenovou oranž; stanovuje se ekvivalentní koncentrace hydrogenuhličitanů, uhličitanů a hydroxidových iontů. A konečně čl.3.3: KNK8,3: Kyselinová neutralizační kapacita vody do pH 8,3 na indikátor fenolftalein; stanovuje se koncentrace hydroxidových iontů a polovina koncentrace uhličitanových iontů (ČSN ISO 6107-2). Normalizována je podstata zkoušky a její postup je podrobně popsán. ČSN EN ISO 9963 -1 (75 7371) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 9963-1 (757371)
Katalogové číslo 20427
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204277
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9963-2 (757371)
Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK). Část 2: Stanovení KNK (KNK5,4)