ČSN EN ISO/IEC 9646-4 (369647) Zrušená norma

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 4: Realizace zkoušky

ČSN EN ISO/IEC 9646-4 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 4: Realizace zkoušky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této části ISO/IEC 9646 se specifikují požadavky a poskytuje se směrnice týkající se realizace prostředků pro testování (prostředků MOT) ve shodě se specifikací referenční sestavy abstraktních testů (sestavy ATS) specifikovanou v souladu s ISO/IEC 9646-2. Tato část ISO/IEC 9646 je použitelná k vytváření prostředků MOT pro zkoušení jednoho protokolu, několika protokolů nebo profilu.
POZNÁMKA - Do toho se zahrnuje použití sestav ATS, jak jsou definovány v ISO/ IEC 9646-1. V této části se však termín sestava ATS uplatňuje i pro doplňkové abstraktní testovací případy navržené pro zkoušení specifického profilu a zahrnuté do specifikace zkoušky specifické pro profil (specifikace PSTS).
Tyto požadavky se omezují na taková hlediska prostředků MOT, která je možné mapovat na funkce abstraktního zkoušení definované v ISO/IEC 9646-1, nebo která jsou zásadně důležitá pro správné použití sestavy ATS. Mezi taková hlediska je možné zahrnout vybavení (dílčí službu) pro vytváření záznamů o shodě nebo postupné vytváření proforem dodatečné informace pro zkoušení implementace (proforem informace IXIT). Další podrobnosti o implementaci testovacích systémů a vyšších testerů nejsou předmětem této části ISO/IEC 9646. Přejímka, validace a instalace prostředků MOT nejsou předmětem této části ISO/IEC 9646.

Označení ČSN EN ISO/IEC 9646-4 (369647)
Katalogové číslo 50077
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1997
Datum účinnosti 1. 9. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963500775
Norma byla zrušena k 1. 9. 2014
Tato norma nahradila ČSN EN 29646-4 (369647) z června 1995
ČSN EN ISO/IEC 9646-4 (369647) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9646-7 (369647)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 7: Prohlášení o shodě implementace