ČSN EN 29646-4 (369647) Zrušená norma

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Metodika a základní struktura zkoušení shody. Část 4: Realizace zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29646-4:1992. ISO/IEC 9646 sestává z následujících částí pod obecným názvem Informační technika - Propojení otevřených systémů - Metodika a základní struktura zkoušení shody: Část 1: Obecné pojmy. Část 2: Specifikace sestavy abstraktních testů. Část 3: Kombinovaná stromová a tabulková notace (TTCN). Část 4: Realizace zkoušky. Část 5: Požadavky na testovací laboratoře a na klienty pro proces hodnocení shody. V této čtvrté části ISO/IEC 9646 se specifikují požadavky a uvádí se návod týkající se prostředků pro zkoušení IUT, které jsou ve shodě s normalizovanou ATS referenčního OSI, specifikovaných ve shodě s ISO/IEC 9646-2 (dosud nezavedena). ČSN EN 29646-4 (36 9647) byla vydána v červnu 1995.

Označení ČSN EN 29646-4 (369647)
Katalogové číslo 17539
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1995
Datum účinnosti 1. 7. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963175393
Norma byla zrušena k 1. 9. 1997
a nahrazena ČSN EN ISO/IEC 9646-4 (369647)