ČSN EN 25136 (011667) Zrušená norma

Akustika. Určování akustického výkonu vyzařovaného ventilátory do potrubí. Metoda měření v potrubí (ISO 5136:1990 a technická oprava 1:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu zkoušení ventilátorů pro určování akustického výkonu vyzařovaného do bezodrazově zakončeného potrubí na sací a (nebo) na výtlačné straně zařízení. Používá se pro ventilátory vyzařující ustálený širokopásmový, úzkopásmový a diskrétní hluk. Norma se také může vztahovat na další aerodynamické zdraje hluku, např. jednotky, tlumiče a škrtící zařízení.
Rozsah průměrů měřícího potrubí je od 0,15 do 2m a rozsah teplot vzduchu je od -50 do +70 stupňů C. Maximální rychlost proudění je 30 m/s a maximální úhel zkrutu proudu je 15 stupňů. Rozsah třetinooktávových pásem je dán středními kmitočty od 50 Hz do 10000 Hz.
Norma popisuje definice a značky, zkušební zařízení a měřící přístroje, uspořádání měření, zkušební postup, výpočty, zaznamenávané informace a informace uváděné v protokolu.
Normativní příloha A uvádí postupy pro výpočet hladiny akustického výkonu A z hladin akustického výkonu v oktávových nebo třetinooktávových pásmech. Příloha B uvádí určení odstupu měřeného hluku k turbulentnímu hluku v měřícím potrubí. Informativní přílohy C, D, E, F a G uvádějí směrnice pro návrh a konstrukci bezodrazové vložky, hodnocení účinnosti bezodrazových vložek, příklad mikrofonního nástavce, měření zkrutové složky a literaturu.

Označení ČSN EN 25136 (011667)
Katalogové číslo 20309
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963203096
Změny a opravy opr. 3.97
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 5136 (011667)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)