ČSN EN ISP 10613-4 (369913) Zrušená norma

Informační technologie. Mezinárodně normalizovaný profil RA. Převádění síťové služby v režimu bez spojení. Část 4: Požadavky závislé na podsíti FDDI LAN, závislé na médiu

ČSN EN ISP 10613-4 Informační technologie. Mezinárodně normalizovaný profil RA. Převádění síťové služby v režimu bez spojení. Část 4: Požadavky závislé na podsíti FDDI LAN, závislé na médiu
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tento mezinárodně normalizovaný profil je použitelný pro vzájemně spolupracující jednotky, které pracují v prostředí otevřených systémů (OSI). Specifikuje kombinaci základních norem OSI, které společně poskytují funkci síťového převáděče pro síťové služby v režimu bez spojení.
Tato část ISO/IEC ISP 10613 specifikuje požadavky závislé na přenosovém médiu, které jsou použitelné pro spolupracující jednotku připojenou k podsíti FDDI LAN podle ISO/IEC 9314. Činnost spolupracující jednotky smí zahrnovat převádění z jedné podsítě do jiné, přičemž tyto podsítě nemusí být stejného druhu. Tato část ISO/IEC ISP 10613 je použitelná pouze pro komunikaci mezi těmi podsítěmi, které jsou podsítěmi FDDI LAN.

Označení ČSN EN ISP 10613-4 (369913)
Katalogové číslo 26384
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1997
Datum účinnosti 1. 12. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963263847
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Tato norma nahradila ČSN EN ISP 10613-4 (369913) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)