Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 139 (832261) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

ICS: 13.340.30 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 139:1994. Platí pro hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Tato norma se netýká sebezáchranných a potápěčských přístrojů a přístrojů určených pro práci při tryskání materiálu. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky, kterými se provádí porovnání s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.6.1.3 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou a vzdušninami určenými pro dýchání uživatele přístroje, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Poznámka: přístroj není konstruován pro použití pod vodou. Dále pak v čl.6.20.2.1 uvádí: "S plně otevřeným ventilem stálého proudu (pokud je součástí přístroje) a při nejnižším nastaveném tlaku dodávaného vzduchu a největší stanovenou délkou přívodní hadice pro tlakový vzduch a filtrem (pokud je součástí přístroje) nesmí vdechovací odpor celého přístroje překročit 450 Pa, pokud je zkoušen na umělých plicích nastavených na 25 cyklů.min-1. Konečně stojí za pozornost článek 6.21.1, který stanoví: "Pokud je u přístroje použita přípojka k připojení, která není v souladu s ČSN EN 148-1 (oblý závit), musí být přístroj zkoušen podle čl.5.6 ČSN EN 136:1989 a koncentrace oxidu uhličitého nesmí být v průměru vyšší než 1 obj. %." V článku 6.21.2 stanoví: "S plně otevřeným ventilem stálého proudu vzduchu (pokud je součástí přístroje) a při nejnižším stanoveném tlaku dodávaného vzduchu a s největší stanovenou délkou přívodní hadice pro tlakový vzduch a filtrem (pokud je součástí přístroje) nesmí být koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu v průměru větší než 1 obj %, pokud je zkoušen umělými plícemi nastavenými na 25 cyklů.min a zdvihovém objemu 2 l podle čl.5.6 ČSN EN 136:1989." Norma kromě toho podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. ČSN EN 139 ( 83 2261) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 139 (832261)
Katalogové číslo 20414
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963204147
Změny a opravy A1 2.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN 14593-1 (832261), ČSN EN 14593-2 (832261), ČSN EN 14594 (832263)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy