ČSN 06 1412 (061412) Zrušená norma

Konvekční kamna na plynná paliva s atmosférickým hořákem a zapalovacím hořákem s nepřerušovanou činností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento harmonizační dokument stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti konvekčních kamen na plynná paliva. Rovněž stanoví příslušné zkoušky pro vyhodnocení těchto vlastností.
Tento harmonizační dokument platí pro konvekční kamna na plynná paliva:
- která jsou vybavena atmosférickým hořákem a vestavěným zapalovacím hořákem s nepřerušovanou činností;
- která jsou určena k připojení přímo nebo prostřednictvím mezikusu ke komínu nebo k zařízení pro přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin (kamna uzpůsobená pro připojení ke komínu, kamna uzpůsobená pro připojení k rovnovážné soustavě *), kamna uzpůsobená pro připojení ke komínu "vzduch - spaliny");
- která mají jmenovitý tepelný výkon nejvýše 25 kW.
Tento harmonizační dokument neplatí pro:
a) dvouúčelové klimatizační jednotky (pro vytápění a chlazení);
b) kamna s katalytickým spalováním;
c) kamna s ventilátorem pro odvádění spalin;
d) teplovzdušné vytápěcí jednotky s ventilátorem;
e) kamna, která smí být instalována pomocí uzavírací desky určené ke škrcení spalinového hrdla (viz 1.4.2);
f) pomocné přístroje;
g) mechanicky těsněné spoje;
h) kamna určená k přímému zapalování paliva přiváděného hlavním hořákem.
Tento harmonizační dokument neobsahuje požadavky na elektrickou část, poněvadž elektrická bezpečnost je zajištěna v souladu se Směrnicí Rady ES 73/23/EHS ("Směrnice pro nízké napětí") 1).

Označení ČSN 06 1412 (061412)
Katalogové číslo 20379
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran
EAN kód 8590963203799
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 613 (061412)
Tato norma nahradila ČSN 06 1412 (061412) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 14 12
  • ČSN 061412
  • ČSN 06 14 12 : 1996
  • ČSN 061412:1996
  • ČSN 06 1412:1996