ČSN 06 1412 (061412) Zrušená norma

Lokální spotřebiče na plynná paliva. Topidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 4213-83. Norma platí pro konvekční plynová topidla pro domácnost se jmenovitým tepelným výkonem do 25 kW, s odvodem spalin do kouřovodu, která jsou určena k přímému vytápění místností. Neplatí pro topidla s nuceným odvodem spalin, pro topidla s katalytickým spalováním, pro konvekčně sálavá topidla, kalorifery a klimatizační zařízení. Poznámka: Pod pojmem "topidla" rozumí norma spotřebiče, určené k přímému lokálnímu vytápění místností. ČSN 06 1412 se musí používat současně s ČSN 06 1401. Přechodné ustanovení: Spotřebiče, jejichž výroba byla zahájena před účinností této normy a nevyhovují jejím ustanovením, mohou být vyráběny do 31.12.1991. V poměrně stručné normě jsou - v návaznosti na ČSN 06 1401 - blíže specifikovány některé technické požadavky a zkušební metody. Podle čl.3.7 nesmí hladina akustického výkonu přesáhnout 30 dB(A) u topidel se jmenovitým tepelným výkonem do 17,5 kW a 35 dB(A) u topidel nad tento jmenovitý tepelný výkon tepelný výkon. Podle čl.4.4 se hladina akustického výkonu zkouší podle ČSN 01 1605. Obsah CO není normalizován. ČSN 06 1412 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.3.1991. Nahradila ON 06 1412 z 10. 2 1977.

Označení ČSN 06 1412 (061412)
Katalogové číslo 24772
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1991
Datum účinnosti 1. 3. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963247724
Norma byla zrušena k 1. 1. 1997
a nahrazena ČSN 06 1412 (061412)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 06 14 12
  • ČSN 061412
  • ČSN 06 14 12 : 1991
  • ČSN 061412:1991
  • ČSN 06 1412:1991