ČSN EN ISO 3219 (640347)

Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí

ČSN EN ISO 3219 Plasty. Polymery/pryskyřice v kapalném nebo emulgonaném nebo dispergovaném stavu. Stanovení viskozity rotačním viskozimetrem s definovanou smykovou rychlostí
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3219:1994. Předepisuje obecné principy metody stanovení viskozity polymerů a pryskyřic v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu, včetně polymerních disperzí, při definované smykové rychlosti., rotačními viskozimetry se standardní geometrií. Stanovení viskozity podle této normy spočívá v určení vztahu mezi smykovým napětím a smykovou rychlostí. Výsledky získané na různých přístrojích odpovídajících této normě jsou srovnatelné a vztahují se jak k přístrojům a nastavitelným smykovým rychlostním gradientem, tak k přístrojům s nastavitelným napětím. ČSN EN 3219 (64 0347) byla vydána v prosinci 1996. Nahradila ČSN 64 0347 ze 4.11.1982 a ČSN 67 3016 ze 14.4.1981.

Označení ČSN EN ISO 3219 (640347)
Katalogové číslo 20631
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963206318
Tato norma nahradila ČSN 64 0347 (640347) z prosince 1983
ČSN 67 3016 (673016) z března 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)