ČSN EN ISO 1942-5 (856305) Zrušená norma

Stomatologický slovník. Část 5: Termíny souvisící se zkoušením

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 1942-5:1994. Tato pátá část normy definuje termíny vztahující se ke zkoušení dentálních materiálů. Všeobecné a klinické termíny, termíny zahrnující dentální materiály, nástroje a zařízení jsou uvedeny v dalších čtyřech částech této mezinárodní normy. Ekvivalentní termíny jsou uvedeny v anglické a francouzské verzi. Názvosloví je uvedeno česky, anglicky, francouzsky a německy. Norma stanovuje české definice 49 termínů, používaných ve stomatologii. Mohou být užitečné pro pochopení podkladů sloužících k přípravě norem, ke zlepšení styku a těsnější spolupráci s Fédération Dentaire Internationale, se Světovou zdravotnickou organizací a dalšími národními a mezinárodními organizacemi. Pro účely této normy vyjímáme některé definice: Čl.5.001 Stomatologie, zubní lékařství: Vědní obor, zabývající se prevencí, diagnostikou, terapií onemocnění a malformací, poranění zubů, úst a čelistí, náhradou chybějících zubů a přilehlých tkání. Čl.5.002 Stomatolog, zubní lékař: Osoba, která po dokončení střední nebo ekvivalentní školy, získá předepsané vzdělání ve stomatologii na známé univerzitě nebo stomatologické fakultě a po úspěšném zakončení studia obdrží zákonné povolení samostatně provádět prevenci, diagnostiku a léčení bez odborného dozoru. Čl.5.003 Stomatologická ordinace: Místo, kde stomatolog přijímá a léčí pacienty. Čl.5.004 Pracovní prostor stomatologa: Uspořádaný prostor kolem stomatologa a zařízení pro umístění a ošetření pacienta. Čl.5.005 Dentální laboratoř: Dílna, kde zubní technik provádí technické práce podle požadavků stomatologa a nevyžaduje se přítomnost pacienta. Čl.5.006 Zubní technik: Odborný pracovník oprávněný vykonávat práce v zubní laboratoři podle požadavků stomatologa. Příloha normy obsahuje český a anglický abecední rejstřík. ČSN EN ISO 1942-5 (85 6305) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 1942-5 (856305)
Katalogové číslo 20393
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963203935
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 1942 (856305)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 1942 (856305)
Stomatologie - Slovník