ČSN EN 532 (832750) Zrušená norma

Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Zkušební metoda pro omezené šíření plamene

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 532:1994. Popisuje zkušební metodu k určení omezeného šíření plamene u textilu a materiálů podobných textilu, působí-li na povrch svisle orientovaných vzorků malý plamen. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Definovaný zapalovaný plamen ze stanoveného hořáku působí po dobu 10 s na povrch nejméně 6 kolmo orientovaných vzorků vybraných ze sady zkušebních vzorků. Podrobnosti o čištění nebo smáčení jako přípravě (předběžné úpravě) jsou stanoveny v příslušných technických podmínkách provedení. Zaznamená se rozšíření plamene ke hraně, dožeh plamene, plamenně hořící nebo roztavené odpadlé části a tvar otvoru. Rovněž se zaznamená čas samovolného hoření a čas žhnutí." Za pozornost stojí kapitola 5 Ochrana zdraví a bezpečnost práce osob provádějících zkoušky, která zní: "Hořící materiály mohou vyvíjet kouř a toxické plyny, jež mohou působit na zdraví osob. Zplodiny hoření musí být z místa zkoušky vhodným způsobem odsávány." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. Normu doplňují nákresy. ČSN EN 532 (83 2750) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 532 (832750)
Katalogové číslo 20419
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204192
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 15025 (832750)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)