Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 597-1 (910236) Zrušená norma

Nábytek. Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním. Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 9102 Nábytek, bezpečnostní požadavky a zkušební metody

ICS: 97.140 Nábytek

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 597-1:1994. V úvodu normy je její předmět omezen takto: Upozornění: Zkoušky v této normě se týkají zápalnosti materiálů popsaných v protokolu o zkoušce podle kapitoly 10, neplatí pro jiná nebezpečí vzniku požáru. Norma stanoví zkušební metodu pro zkoušení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním, kdy zdrojem zapálení je žhnoucí cigareta. Tato norma neplatí pro zkoušení matrací plněných vzduchem a vodních lůžek. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Celý povrch nebo typická místa na povrchové ploše matrace, nosném podkladu nebo čabrace, musí přijít do styku se žhnoucí cigaretou tak, aby byla vyzkoušena všechna místa s rozdílnými vlastnostmi." Dále jsou normalizovány kapitoly: 3 - Kritéria zapálení, 5 - Ochrana zdraví a bezpečnost osob provádějících zkoušku, 6 - Zkušební zařízení, 7 - Ovzduší pro klimatizaci, 8 - Zkušební vzorek, 9 - Postup zkoušky a 10 - Protokol o zkoušce. Za pozornost stojí výše zmíněná kapitola 5, kterou tvoří tři články, z nichž - z pohledu ochrany zdraví - je nejzávažnější článek 5.2 Zkušební místnost, který doslova uvádí: "V zájmu bezpečnosti by zkoušky měly být prováděny pod vhodným zařízením na odsávání kouře, nebo v místnosti s vhodným vybavením podle 6.2, aby osoby provádějící zkoušku nebyly v žádném případě vystaveny účinkům hoření." (Čl. 6.2 pak stanoví stavebně-technické požadavky na zkušební prostor /místnost/. Požaduje min. 20 m3 a větrání s rychlostí proudění vzduchu 0,2 m.s-1.) Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 597-1 (91 0236) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 597-1 (910236)
Katalogové číslo 20454
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963204543
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
a nahrazena ČSN EN 597-1 (910236)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 597-2 (910236)
Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky