ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401) Aktuální vydání

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory

ČSN EN 61207-6 ed. 2 Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem se vztahuje na všechny aspekty analyzátorů používající fotometrickou techniku na měření koncentrace jedné nebo několika složek ve směsi plynů nebo par. Je třeba ji používat spolu s ČSN EN 61207-1 ed. 2 (25 7401). Předmětem této části je specifikovat terminologii a definice vztahující se k funkčním vlastnostem plynových analyzátorů, použití fotometrických analyzátorů pro souvislé měření koncentrace plynu nebo par ve zdroji plynu; sjednotit metody používané při verifikaci funkčních vlastností těchto analyzátorů; specifikovat, které zkoušky by se měly vykonat pro určení funkčních vlastností a jak takové zkoušky provádět; poskytnout základní dokumenty pro podporu aplikací norem hodnocení kvality ISO 9001.

Označení ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401)
Katalogové číslo 97603
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2015
Datum účinnosti 1. 9. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963976037
Tato norma nahradila ČSN EN 61207-6 (257401) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61207-2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel)

ČSN EN 61207-3 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

ČSN EN 61207-7 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku