ČSN EN 61207-6 (257401) Zrušená norma

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 6: Fotometrické analyzátory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se vztahuje na všechny analyzátory, které využívají pro měření koncentrace jedné nebo více složek ve směsi plynů fotometrického principu. Tuto část se doporučuje používat spolu s částí IEC 1207-1. Vztahuje se na pro analyzátory používající výběru nedisperzních nebo dispezních vlnových délek a techniky absorpce, vyzařování nebo derivace vlnové délky. Vztahuje se na analyzátory, které dostávají vzorek plynu, buď upravený nebo neupravený, buď do podtlaku, při tlaku okolí nebo pod tlakem. Vztahuje se na analyzátory, které měří koncentrace plynů přímo ve vzorku plynu. Předmětem této části je :
- stanovení příslušné terminologie a definic týkajících se funkčních vlastností analyzátorů plynů, které používají fotometrického analyzátoru pro kontinuální měření koncentrace plynu nebo par ve zdrojovém plynu;
- sjednocení metod používaných pro tvorbu a ověřování údajů a prohlášení týkajících se funkčních vlastností (kvality činnosti) těchto analyzátorů;
- stanovení zkoušek, které se mají provádět pro určování funkčních vlastností i způsobu provádění těchto zkoušek;
- poskytnutí základních dokumentů pro podporu aplikace norem zabezpečování jakosti ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003.

Označení ČSN EN 61207-6 (257401)
Katalogové číslo 20692
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963206929
Změny a opravy Z1 8.15t
Norma byla zrušena k 30. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61207-2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel)

ČSN EN 61207-3 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory

ČSN EN 61207-7 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku