ČSN EN ISO 8503-2 (038223) Zrušená norma

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem

ČSN EN ISO 8503-2 Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků. Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů. Část 2: Hodnocení profilu povrchu otryskané oceli komparátorem
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Národní norma je identická s EN ISO 8503-2:1995. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 8503-2:1988 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato druhá část ISO 8503 popisuje vizuální a hmatový způsob stanovení stupně drsnosti profilu, který byl připraven jedním z postupů otryskání popsaných v ISO 8504-2. Tento způsob používá ISO komparátorů profilu povrchu ke stanovení drsnosti povrchu před nanesením nátěrových hmot nebo dalších ochranných prostředků. Metoda je použitelná na ocelové podklady, které jsou otryskány brokovými nebo ostrohrannými otryskávacími prostředky pouze pro stupeň Sa 2 1/2 nebo Sa 3 podle ISO 8501-1 a když celý zkoušený povrch vykazuje otryskaný vzhled. ČSN EN ISO 8503-2 (03 8223) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 8503-2 (038223)
Katalogové číslo 20786
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963207865
Norma byla zrušena k 1. 9. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 8503-2 (038223)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8503-1 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

ČSN EN ISO 8503-3 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 3: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu mikroskopem

ČSN EN ISO 8503-4 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 4: Postup kalibrace ISO komparátorů profilu povrchu a stanovení profilu povrchu profilometrem

ČSN EN ISO 8503-5 (038223)
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky