ICS 87.020 - Technologie nátěrů

ČSN ISO 8501-2 (038221) - červen 1998

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Stupně přípravy dříve natřeného ocelového podkladu po místním odstranění předchozích povlaků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

382 Kč

ČSN EN ISO 8502-9 (038222) - květen 2001

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 9: Provozní metoda pro konduktometrické stanovení solí rozpustných ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-2 (038241) - červen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-3 (038241) - říjen 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 3: Navrhování

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - červen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

350 Kč

ČSN EN ISO 12944-6 (038241) - říjen 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: Laboratorní metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - září 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-8 (038241) - červenec 2018 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 19840 (673130) - srpen 2013 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy proti korozi - Měření a kritéria přejímky tloušťky suchého nátěru na drsném povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 29601 (673132) - listopad 2011

Nátěrové hmoty - Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení pórovitosti suchého nátěru

190 Kč

ČSN EN ISO 16276-1 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška

230 Kč

ČSN EN ISO 16276-2 (673202) - leden 2008

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku - Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez

230 Kč