ICS 25.220.20 - Povrchová úprava

ČSN P CEN/TS 16981 (012070) - květen 2017

Fotokatalýza - Terminologický slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16980-1 (012071) - červen 2017

Fotokatalýza - Průběžná zkušební metoda - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu pomocí fotokatalytických materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16845-1 (012072) - září 2017

Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17120 (012074) - srpen 2019

Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 01 4060 (014060) - březen 1990

Základní pravidla zaměnitelnosti. Povrchová úprava závitů ochrannými povlaky. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN ISO 7583 (038007) - září 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 10289 (038151) - září 2001

Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám

350 Kč

ČSN EN ISO 18332 (038153) - listopad 2008

Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti

125 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - prosinec 2016

Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním

230 Kč

ČSN EN ISO 3882 (038180) - listopad 2003 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky

230 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - duben 2018 aktuální vydání

Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - září 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod

230 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - září 2018 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - červen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 3892 (038632) - duben 2002

Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody

190 Kč

ČSN EN ISO 9717 (038640) - březen 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým

125 Kč

ČSN EN ISO 2106 (038650) - červenec 2020 nové vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 2128 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků

125 Kč

ČSN EN ISO 2143 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou

190 Kč

ČSN EN ISO 2376 (038650) - říjen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 2931 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance

190 Kč

ČSN EN ISO 3210 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny

190 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci

190 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 6719 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí

190 Kč

ČSN EN ISO 7599 (038650) - srpen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku

340 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - září 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°

230 Kč

ČSN EN ISO 7759 (038650) - únor 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru

230 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru

350 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - srpen 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda

190 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - květen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách

340 Kč

ČSN ISO 10216 (038650) - říjen 2018 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 14917 (038700) - září 2017

Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14923 (038701) - leden 2004

Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků

230 Kč

ČSN EN ISO 12679 (038702) - červen 2016

Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání

340 Kč

ČSN EN ISO 12670 (038703) - červen 2016

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - listopad 2014

Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech

190 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - červenec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání

230 Kč

ČSN EN 17001 (038706) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku

190 Kč

ČSN EN 17002 (038707) - duben 2019

Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku

230 Kč

ČSN EN 17393 (038708) - leden 2021

Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-1 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-2 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-3 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-4 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-5 (038710) - únor 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-6 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-7 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-1 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-2 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 2: Komplexní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-3 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-4 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 12690 (038712) - červenec 2011

Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - říjen 2007

Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14916 (038720) - září 2017

Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15340 (038721) - říjen 2007

Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem

230 Kč

ČSN EN 16813 (038722) - květen 2017

Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14920 (038730) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13507 (038731) - duben 2019 aktuální vydání

Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním

190 Kč

ČSN EN ISO 14921 (038732) - červenec 2011 aktuální vydání

Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti

230 Kč

ČSN EN ISO 17834 (038733) - duben 2004

Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot

190 Kč

ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - leden 2020 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi

350 Kč

ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - květen 2018

Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14924 (038735) - květen 2006

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků

190 Kč

ČSN EN 15520 (038736) - únor 2008

Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky

230 Kč

ČSN EN ISO 14232-1 (038740) - říjen 2017

Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14919 (038741) - únor 2016 aktuální vydání

Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14918 (038750) - prosinec 2018 aktuální vydání

Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13123 (038791) - květen 2012

Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4707 (318243) - červenec 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 12736 (451216) - červenec 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Mokré tepelné izolační nátěry potrubí, proudnic, zařízení a podmořských konstrukcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13887 (668517) - březen 2004

Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením

350 Kč

ČSN EN 17059 (822010) - duben 2019 aktuální vydání

Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky

590 Kč