ČSN EN 61207-2 (257401)

Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů. Část 2: Obsah kyslíku v plynu (používající vysokoteplotních elektrochemických čidel)

Objednat


Cena: 262 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 23. 7. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy se vztahuje na analyzátory plynů používané pro měření obsahu kyslíku v plynu, používající vysokoteplotních elektrochemických čidel. Tuto část se doporučuje používat spolu s IEC 1207-1. Vztahuje se na analyzátory in situ a "odběrové" analyzátory a na analyzátory pro vnitřní i venkovní instalace. Předmětem této části je :
- stanovení příslušné terminologie a definic týkajících se funkčních vlastností analyzátorů plynů, použivající fotometrický analyzátor ke kontinuálnímu měření koncentrace plynu nebo par ve zdrojovém plynu;
- sjednocení metod používaných pro stanovování a ověřování údajů týkajících se funkčních vlastností těchto analyzátorů;
- stanovení zkoušek, prováděných pro zjišťování funkčních vlastností i způsobu provádění těchto zkoušek;
- poskytnutí základních podkladů pro zavádění norem zabezpečování jakosti ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003.

Označení ČSN EN 61207-2 (257401)
Katalogové číslo 20691
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963206912
Změny a opravy Z1 2.20t
Norma je platná do 23. 7. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61207-1 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 1: Všeobecně

ČSN EN 61207-3 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku

ČSN EN 61207-6 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 6: Fotometrické analyzátory

ČSN EN 61207-7 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 7: Analyzátory plynů s laditelným polovodičovým laserem (využívající absorpční spektroskopii s laditelným polovodičovým laserem)

ČSN EN IEC 61207-2 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 2: Měření kyslíku v plynu používající vysokoteplotních elektrochemických čidel

ČSN EN IEC 61207-3 ed. 2 (257401)
Vyjadřování vlastností analyzátorů plynů - Část 3: Paramagnetické analyzátory kyslíku