ČSN EN 270 (832263) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu s připojenou kuklou. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 270:1994. Stanoví minimální požadavky na hadicový dýchací přístroj s přívodem tlakového vzduchu s připojenou kuklou, jako ochranného prostředku dýchacích orgánů. Tato norma se netýká sebezáchranných a potápěčských přístrojů a přístrojů určených pro práci při otryskání materiálu. Obsahuje laboratorní a praktické zkoušky, kterými se provádí porovnání s požadavky. Z rozsáhlých a z hlediska ochrany zdraví významných parametrů vyjímáme jen některé normalizované znaky. Např. norma uvádí v čl.6.1.3 Materiály: "O materiálech, které mohou přijít do přímého styku s pokožkou a médiem určeným pro dýchání uživatelem, nesmí být známo, že způsobují podráždění nebo mají negativní účinek na zdraví." Dále pak v čl.6.15.4.1 uvádí: "Požadavky 6.15.4.2 a 6.15.4.3 musí být aplikovány současně na každý přístroj připojený na systém dodávky vzduchu. Čl.6.15.4.2 Vdechovací odpor - pokud je zkoušen podle 7.14 - tlak v kukle nesmí klesnout pod nulovou hodnotu. Čl.6.15.4.3 Vydechovací odpor - pokud je zkoušen podle 7.14 - nesmí vydechovací odpor přesáhnout 500 Pa. Čl.6.16 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu - jestliže je zkoušen podle 7.15 - koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu nesmí přesáhnout průměrnou hodnotu 1,0 obj %. Čl.6.17 Hluk uvnitř kukly - hluk spojený s dodávkou vzduchu do kukly je měřen podle 7.16 v kukle u ucha uživatele a nesmí být větší než 80 dB (A)." Norma kromě toho podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. ČSN EN 270 (83 2263) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN 270 (832263)
Katalogové číslo 20416
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963204161
Změny a opravy A1 10.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN EN 14594 (832263)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)