ČSN EN ISO/IEC 9646-2 (369647) Zrušená norma

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 2: Specifikace sestavy abstraktních testů

ČSN EN ISO/IEC 9646-2 Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 2: Specifikace sestavy abstraktních testů
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této části ISO/IEC 9646 se specifikují požadavky a poskytuje se směrnice pro vytváření sestav testů shody nezávislých na systému pro jednu nebo více specifikaci OSI. Tato část je zvlášť vhodná k vytváření všech specifikací pro zkoušení shody OSI včetně všech navrhovaných verzí takových specifikací pro zkoušení shody.
Tato část ISO/IEC 9646 je použitelná k vytváření abstraktních testovacích případů, kterými se kontroluje shoda implementace s příslušnými požadavky na statickou a/nebo dynamickou shodu řízením a pozorováním chování protokolu. Abstraktní zkušební metody zahrnuté do této části ISO/IEC 9646 jsou ve skutečnosti způsobilé k tomu, aby se použily ke specifikování jakéhokoliv testovacího případu, který může být vyjádřen abstraktně jako řízení a pozorování datových jednotek protokolu (PDU) a primitiv abstraktní služby (ASP). Nicméně je možné, že u některých protokolů budou nutné testovací případy, které nelze takto vyjádřit. Specifikace takových testovacích případů není předmětem této části ISO/IEC 9646, ačkoliv je možné, že bude nutné tyto testovací případy zahrnout do specifikace pro zkoušení shody.
POZNÁMKA - Například některé požadavky na statickou shodu týkající se aplikační služby mohou vyžadovat takové techniky zkoušení, které jsou specifické pro tuto určitou aplikaci.
Tato část ISO/IEC 9646 je použitelná k vytváření sestav testů pro zkoušení implementací jednoho nebo více sousedních protokolů, ať již jsou vloženy pod ostatní protokoly nebo ne.
Následující body nejsou předmětem této části ISO/IEC 9646:
a) vztah mezi specifikací sestavy abstraktních testů (sestavy ATS) a technikami formálního popisu;
b) zkoušení pomocí takových prostředků zkušebních metod, které jsou specifické pro určité aplikace, protokoly nebo systémy včetně zkoušení pomocí jiných prostředků, než je výměna jednotek PDU.

POZNÁMKA - Tato část ISO/IEC 9646 se plně používá u některých, ale ne u všech protokolů fyzické vrstvy. Nicméně mnohé koncepce se používají u všech protokolů.

Označení ČSN EN ISO/IEC 9646-2 (369647)
Katalogové číslo 26387
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963263878
Norma byla zrušena k 1. 9. 2014
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 9646-2 (369647) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9646-7 (369647)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Metodologie a základní struktura zkoušení shody - Část 7: Prohlášení o shodě implementace