ČSN EN ISO 9391 (757705) Zrušená norma

Jakost vod. Odběr vzorků makrozoobentosu v hlubokých vodách. Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů

ČSN EN ISO 9391 Jakost vod. Odběr vzorků makrozoobentosu v hlubokých vodách. Pokyny pro použití kolonizačních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovačů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 9391:1995. Za pozornost stojí v úvodu normy uvedená následující: Výstraha! Nedoporučuje se pracovat osamoceně zejména v rychle proudících vodách, v hlubokých vodách, při nestabilním dnu a při práci na člunech. Čluny musí být vybaveny přinejmenším dle minimálních národních bezpečnostních požadavků . Uživatelé stlačeného vzduchu musí zajistit instalaci přiměřených tlakových regulátorů, trubic a hadic. Tato norma uvádí pokyny pro použití kolonizačních ( stacionárních) vzorkovačů a pro odběr makrozoobentosu kvalitativními a kvantitativními vzorkovači v hlubokých řekách. Vzorkovače pro biologickou kolonizaci umožňují posuzovat jakost vody v zájmových místech na základě makrobentických indikátorů. Tyto vzorkovače nezachycují přirozené složení bezobratlých, které může být potlačeno fyzikálními podmínkami nezávisle na jakosti vody. Užívají se při odběrech vzorků z vod v nížinných řekách hlubších než 1 m. Jejich použití se nedoporučuje, pokud by byly vystaveny působení usaditelných látek, povodní, možnosti vynoření, vandalismu anebo by byly problémy s jejich zakotvením. Vzorkovače pro hluboké vody se užívají v řekách hlubších než 1 m a na bahnitých až kamenitých podkladech. Nehodí se ke sběru vzorků na vyšších vodních rostlinách nebo kamenech větších než asi 15 cm nebo ve velmi rychle tekoucích vodách. Způsob odběru vzorků různými druhy vzorkovačů je v normě podrobněji popsán. ČSN EN ISO 9391 (75 7705) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 9391 (757705)
Katalogové číslo 20424
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963204246
Norma byla zrušena k 1. 2. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 10870 (757703)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)