ČSN EN ISO/IEC 9899 (369132) Zrušená norma

Informační technologie - Programovací jazyk C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení: EN 29899:1993 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 29899 bez jakýchkoliv modifikací. Nezaznamenává jiný text, patří tedy mezi ČSN "přejímající evropskou normu schválením k přímému používání" (tzv. endorsement). ČSN EN 29899 (36 9132) byla vydána v září 1995.

Označení ČSN EN ISO/IEC 9899 (369132)
Katalogové číslo 18191
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 9. 1995
Datum účinnosti 1. 10. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963181912
Změny a opravy Z1 12.97t, A1 12.97t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9899 (369132) z prosince 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)