ICS 35.060 - Jazyky používané v informační technologii

ČSN EN 61691-2 (013750) - květen 2002

Jazyky pro popis chování systému - Část 2: Víceúrovňový systém pro modely se vzájemnou operační součinností v jazyku VHDL

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61691-3-3 (013750) - květen 2002

Jazyky pro popis chování systému - Část 3-3: Syntéza v jazyku VHDL

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60848 ed. 2 (013783) - leden 2014 aktuální vydání

Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy

550 Kč

ČSN EN 61804-3 ed. 3 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 3: Syntaxe a sémantika EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 333 Kč

ČSN EN 61804-4 (184003) - srpen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61804-5 (184003) - březen 2016

Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 5: Vestavěná knihovna EDDL

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč

ČSN EN IEC 62714-1 ed. 2 (184006) - leden 2019

Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61131-3 ed. 2 (187050) - říjen 2013 aktuální vydání

Programovatelné řídicí jednotky - Část 3: Programovací jazyky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 61131-7 (187050) - srpen 2001

Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61131-9 (187050) - červen 2014

Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN 61850-6 ed. 2 (334850) - říjen 2010 aktuální vydání

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.19t

2 520 Kč

ČSN ISO/IEC 14568 (369026) - prosinec 1998

Informační technologie - DXL: Jazyk pro výměnu stromově strukturovaných diagramů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-1 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 1: Rozhraní pro jazyk FORTRAN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-3 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHICS). Část 3: Rozhraní pro jazyk ADA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9593-4 (369128) - září 1995

Systémy zpracování informací. Počítačová grafika. Programovací hierarchický interakční grafický systém (PHIGS). Část 4: Rozhraní pro jazyk C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9945 (369133) - březen 2010

Informační technologie - Základní specifikace rozhraní přenositelného operačního systému (POSIX®), 7. vydání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

26 500 Kč

ČSN ISO/IEC 13210 (369139) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Požadavky a pokyny pro specifikace metod testování a implementace metody testování pro měření shody s normami POSIX

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 15145 (369149) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Forth

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-1 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 1: Modula-2, základ jazyka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-2 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 2: Generické rozšíření v Modula-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-3 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 3: Objektová orientace Modula-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14772-1 (369153) - prosinec 1999

Informační technologie - Počítačová grafika a zpracování obrazu - Jazyk pro popis virtuální reality - Část 1: Funkční specifikace a kódování UTF-8

1 390 Kč

ČSN ISO/IEC 20970 (369155) - květen 2003

Informační technologie - Programovací jazyky, jejich prostředí a systémová softwarová rozhraní - Formát souboru JEFF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 1539-2 (369170) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Programovací jazyky - Fortran - Část 2: Znakové řetězce s proměnnou délkou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 13719-2 (369177) - prosinec 2000

Informační technologie - Prostředí obecných přenositelných nástrojů (PCTE) - Část 2: Vazby programovacího jazyka C

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 13249-5 (369179) - březen 2010 aktuální vydání

Informační technologie - Databázové jazyky - SQL pro multimédia a balíky aplikací - Část 5: Statický obraz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO/IEC 14750 (369542) - červen 2001

Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Jazyk pro definici rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 15851 (369692) - prosinec 2000

Informační technologie - Komunikační protokol - Otevřené propojení MUMPS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč