ČSN 46 3086 (463086) Zrušená norma

Lískové ořechy ve skořápce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD DF-03:1991. Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.1.1997, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.1.1997, závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit - v obou případech - jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma platí pro lístkové ořechy ve skořápce (kultivarů) Corylus avellana L. a Corylus maxima Mil. a jejich hybridů, zbavené obalu - punčošky a určené k přímé spotřebě. Podle zezávazněného čl.2.1, resp.2.1.1: "Lískové ořechy ve skořápce všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: skořápka - celá, zdravá, čistá - bez viditelných cizích látek, jádro - zdravé, bez hniloby a plísně, bez viditelných stop napadení hmyzem nebo jinými škůdci, bez živého i mrtvého hmyzu a ostatních živých či mrtvých živočišných škůdců, bez vad, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu, normálně vyvinuté, nežluklé, bez cizího pachu anebo chuti. Nedovolují se lístkové ořechy prázdné. Musí být sklizeny v plné zralosti, v takovém stavu, aby: snesly přepravu a manipulaci a mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti." Podle zezávazněného čl.2.1.2: "Lískové ořechy ve skořápce musí být suché a smějí obsahovat nejvýše 12 % vody. Jádro smí obsahovat nejvýše 7 % vody." Dále Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný čl.5.2 stanoví podrobně požadavky na balení, včetně požadavků na materiály použité uvnitř obalů. Normalizovány jsou: znaky jakosti (kapitola 2), třídění podle velikosti (kapitola 3), dovolené odchylky (kapitola 4), obchodní úprava a balení (kapitola 5) a označování (kapitola 6). Příloha A (informativní) obsahuje doplňky a vysvětlení některých ustanovení normy. ČSN 46 3086 byla vydána v prosinci 1996. Nahradila tabulku 2 ČSN 56 8189 z 24.2.1967.

Označení ČSN 46 3086 (463086)
Katalogové číslo 20488
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963204888
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 3086 (463086)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 86
  • ČSN 463086
  • ČSN 46 30 86 : 1996
  • ČSN 463086:1996
  • ČSN 46 3086:1996