ČSN 46 3051 (463051)

Kaštany jedlé

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-39:1988. Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.1.1997, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.1.1997, závazná v působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit - v obou případech - jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma platí pro kaštany jedlé odrůd (kultivarů) nebo hybridů Castanea vulgaris Lam. nebo Castanea sativa Miler (zbavené trnité číšky), určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro kaštany jedlé určené k průmyslovému zpracování ani pro kaštany vyloupané z oplodí a zbavené nebo nezbavené vnitřní slupky. Podle zezávazněného čl.2.1: "Kaštany jedlé všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: zdravé - nedovolují se výrobky napadené hnilobou nebo plísní, nebo s takovými vadami, které je činí nevhodnými pro lidskou spotřebu, čisté - v podstatě bez viditelných cizích látek, bez stop poškození škůdci nebo chorobami, nenaklíčené, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Musí být v takovém stadiu vývoje, v takovém stavu, aby snesly přepravu a manipulaci a mohly být do místa určení doručeny v odpovídající jakosti." Dále Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný čl.5.2 stanoví podrobně požadavky na balení, včetně požadavků na materiály použité uvnitř obalů. Normalizovány jsou: znaky jakosti (kapitola 2), třídění podle velikosti (kapitola 3), dovolené odchylky (kapitola 4), obchodní úprava a balení (kapitola 5) a označování (kapitola 6). Příloha A obsahuje seznam odrůd. ČSN 46 3051 byla vydána v prosinci 1996. Nahradila článek 2 ČSN 46 3050 z 22.1.1982.

Označení ČSN 46 3051 (463051)
Katalogové číslo 20487
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1996
Datum účinnosti 1. 1. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963204871
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 51
  • ČSN 463051
  • ČSN 46 30 51 : 1996
  • ČSN 463051:1996
  • ČSN 46 3051:1996